Ki és egyenlő

Egy fiatal demokráciában az úgynevezett örök értékek szembeállítása az egyéni szabadságjogokkal rossz szolgálatot tesz a társadalomnak és a jognak egyaránt.

Részben a mezőgazdasági szektor továbbra is egészséges teljesítménye segített enyhíteni a gazdaság visszaesésének mértékét.

Két évvel ezelőtt a Legfelsőbb Bíróság megsemmisített egy gyarmati kori törvényt, amely a homoszexualitást bűncselekménynek minősítette Indiában – az ítélet lényegesen kiterjesztette az alkotmányos szabadság és egyenlőség eszméjét. Kiábrándító tehát, hogy India főügyvédje úgy döntött, hogy ellenzi a Delhi Legfelsőbb Bíróságán folyó közérdekű pert, amely az 1955-ös hindu házassági törvény értelmében az azonos neműek házasságának bejegyzését kérte jogunk, jogrendszerünk nevében, társadalom és értékek.

Egy fiatal nemzetben és egy alkotmányos demokráciában az úgynevezett változatlan, örök értékek szembeállítása az állampolgári szabadságjogokkal rossz szolgálatot tesz a társadalomnak és a jognak egyaránt – mindkettő képes befogadni a változást. Elég csak visszatekinteni az eszmék, tapasztalatok és tiltakozások évtizedes mozgósítására – a tárgyalótermen kívül –, amely a homoszexualitás dekriminalizálását eredményezte, hogy meglássuk ezt a hosszú utat. Egy élénk polgárjogi mozgalomnak sikerült az indiai társadalom nagy részét a furcsa identitások elfogadása felé taszítania. Mielőtt a britek ráerőltették volna a szexualitás szűk viktoriánus kereteit a szubkontinensen, a homoszexualitás létezett, és létmódként ismerték el – amint az a vallási szövegekből és szobrokból is kitűnik –, még ha a fősodorban nem is ünnepelték. Az évek során a demokrácia elmélyülése és a hasonló mozgalmak az indiai törvényeket ilyen változás felé sodorták, a nők tulajdonjogától kezdve ahhoz a jogig, hogy gyermekeik gyámjaként ismerjék el őket. A főügyvéd érvelése, miszerint a Legfelsőbb Bíróság 2018-as ítélete pusztán dekriminalizálja a homoszexuális életet – se többet, se kevesebbet – ennek a mérföldkőnek számító határozatnak a szűk értelmezése. Kívülről tett megjegyzéseiben azzal is érvelt, hogy a törvény törvényi rendelkezései nem ismerhetik el az azonos neműek házasságát, tekintettel arra, hogy egy ilyen házasság feleslegessé teszi a hagyományos szerepeket. Családon belüli erőszak esetén azt kérdezte: Kit kezelnek feleségként? De az olyan törvények, mint a nők családon belüli erőszakkal szembeni védelméről szóló 2005. évi törvény, védelmet biztosítanak az együtt élő partnereknek, függetlenül azok családi állapotától. Nincs okunk azt hinni, hogy a kormány, a civil társadalom és a bíróságok nem tudják feloldani a jogi kuszaságokat, ha vannak ilyenek.

Valójában többet kell tenniük, és be kell tartaniuk az SC döntésének radikális ígéretét: Ami már nem bűn, megérdemli a teret, hogy virágozhasson és alakítsa saját sorsát. A házasság érzelmi és anyagi valósággal is összefonódik. Az Alkotmány szemében minden egyén, legyen az egyenes vagy queer, teljesen természetes, hogy a queer közösség ilyen jogi elismerést fog követelni. A végső cél eléréséhez szélesebb körű beszélgetésre van szükség.