A modernitás és a Madrasa

A maharashtrai kormány döntése lehetőséget kínál egy új vita elindítására.

medreszák, medreszák tilalma, indiai medreszek, madrazák, muszlimok medreszei, maharashtrai madraszák tilalma, medreszák tilalma, indiai expressz oszlop, azaz oszlopA Deobandishoz kötődő Madrasas és az Ahl-e-Hadis megtagadta, hogy részt vegyen a madrasza modernizációs kezdeményezésében. Ennek a merev ellenállásnak volt köszönhető, hogy az előző kormány elvetette azt az elképzelést, hogy legyen egy egész Indiára kiterjedő medresze-testület, amelyen keresztül a reformokat végre lehetne hajtani.

Az indiai medreszákról folyó vita erősen polarizált. Egyrészt a hindu jobboldal következetesen igyekszik a terrorizmus barlangjaiként ábrázolni őket; másrészt a muszlimok egy része szenvedélyesen védi őket, mintha nem lenne velük semmi baj. A maharashtrai kormány közelmúltbeli döntése, amely szerint bizonyos madrasai tanulókat nem iskolás gyerekeknek számít, lehetőséget ad arra, hogy értelmes és szenvedélymentes vitát indítsunk a madrasa reformjáról és az ezekben az intézményekben tanuló több ezer gyermek jövőjéről.

De először meg kell értenünk, hogy maguk a madraszák nem homogének. Különböző államokban léteznek medreszák, amelyeket madrasa táblák irányítanak. Ott a tanterv megegyezik az állami állami iskolákkal. A medreszák másik kategóriája azok, amelyeket azad (ingyenes) madraszának neveznek. Kerülik az állami mecenatúrát, és tantervük többnyire vallásos. Inkább teológiai szemináriumok, hanem felekezeti irányzatok szerint is megoszlanak. Deobandisnak, Barelwisnek és Ahl-e-Hadisnak megvan a saját medresze-hálózata. Bár vitatkoznak egymással, mégis egységesen ellenzik a reformot. Az ezekben a szemináriumokban folyó tanulást nehéz megfelelő oktatásként igazolni. A tanterv nem és nem is képes felkészíteni a tanulókat a modernitás struktúráinak tárgyalására. Ennek a megcsontosodott tanulási módnak több száz évvel ezelőtt is volt érdeme, de ezt most a kisebbségi jogok nevében megvédeni súlyos igazságtalanság a benne tanuló diákok ezreivel szemben.

[Kapcsolódó bejegyzés]1993 óta létezik egy madrasza-korszerűsítési politika, amelyet elsősorban azadmadreszákra terveztek. Az ötlet az volt, hogy meggyőzzék őket arról, hogy a könyvek állami támogatása és a további tanárok helyett modern tárgyakat tanítsanak. Ám a politika homogénként kezelte a madraszákat, így a támogatásokat is sarokba szorították az államilag finanszírozott medreszák. Ezenkívül az azad madrasasnak nyújtott támogatások többségét részmunkaidős, képzetlen tanárok felvételére használták fel, ami meghiúsítja a minőségi oktatás bevezetésének célját ezekben az intézményekben. Mindennek tetejébe a Deobandishoz és az Ahl-e-Hadishoz kötődő madraszák teljesen megtagadták, hogy részt vegyenek ebben a kezdeményezésben. Az ulema eme merev ellenállásának köszönhető, hogy az előző kormány elvetette azt az elképzelést, hogy legyen egy egész-indiai medresze-testület, amelyen keresztül reformokat lehetne végrehajtani. Az előző kormány egy csak az igazságszolgáltatás paresztiájának nevezhető lépésével a medreszeket is felmentette az oktatáshoz való jogról szóló törvény rendelkezései alól. Tehát míg mindenki másnak alapvető joga van az oktatáshoz ebben az országban, addig a medreszákon tanuló muszlim gyerekek a szekularizmus eltorzult formájának áldozataivá váltak.

A Sachar-jelentés megjelenése óta általánossá vált az a vita, hogy a medreszák nem jelentenek problémát, mert a muszlim gyerekeknek mindössze 4 százaléka tanul ott. De a Sachar-bizottság madraszákra vonatkozó adatai durva alulbecslés. A bizottság csak az államilag finanszírozott medreszákra beiratkozott hallgatókat számolta. Az NCERT adatai azt mutatják, hogy az azad medreszein tanuló hallgatók száma messze meghaladja az államilag finanszírozott medreszákét. A Kisebbségi Oktatási Intézmények Nemzeti Bizottságának 2013-as jelentése szerint a medreszákra beiratkozottak száma közel 10 százalék volt, ami több mint kétszerese a Sachar-becslésnek. Ugyanez a jelentés azt is elmondja nekünk, hogy 68 olyan körzet van, ahol a madraszai beiratkozások aránya elérte a 25 százalékot. A rendelkezésre álló adatok alapján a muszlim lemorzsolódási arány lényegesen magasabb, mint más közösségeké. Úgy tűnik, hogy összefüggés van a medreszákra való beiratkozás és a magas lemorzsolódás között, mivel a madraszai képzés nem készíti fel a tanulókat az iskolapedagógia megértésére.

Az RTE rendelkezései egyértelműen kimondják, hogy minden gyermeknek joga van az életkorhoz kötött oktatáshoz. Ez azt jelenti, hogy némi eltéréssel minden nyolc-tíz éves gyereknek többé-kevésbé azonos tanulási szinten kell lennie. Az azad medreszák nem adják fel a tanulókat ilyen tudással. Ezért nincs semmi baj, ha iskolás gyerekeknek számítjuk őket. Tekintettel a politikai kontextusra, aggodalomra ad okot Maharashtra kormányának szándéka miatt. A politikai kontextus azonban nem lehet ürügy a szegény muszlim gyerekek oktatási jövőjéről szóló vita megakadályozására.

Az író a Delhi állambeli JNU Társadalmi Rendszerek Tanulmányozó Központjának adjunktusa